O společnosti

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.

Jáchymovská 385
46010 Liberec 10
IĆO: 28665180

Společnost používá zkrácený název LIPPP

Č. bankovní účtu : 3408662001/5500 Raiffeisen bank
Telefon: 485 151398
Email: skt@sktlib.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložce číslo 240

Datum zápisu: 27.6.2008

 

Zakladatel – MUDr. Jan Poněšický

Správní rada pracuje ve složení:

MUDr. Dagmar Nováková – Ryšánková – předseda
Petra Šrámová – člen
Jan Malý – člen

 

 

Dozorčí rada ve složení:

Ing. Hana Kratochvílová – předseda
Mgr. Pavlína Vedralová – člen
Bc. Martin Halama - člen

 

 

Ředitelem společnosti byl jmenován:

Mgr. Jan Knop
Sekretářka: Radka Menclová

 

 

Hlavní náplní společnosti je:
  • organizace konferencí a seminářů
  • provádění psychoterapeutických kurzů a výcviků
  • zprostředkování a organizace stáží

 

 

Doplňkovou činností je:
  • pořádání odborných kurů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
  • lektorské činnosti– ŽL evi.č. 350506-232243
  • výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů – ŽL evi.č.350506-232245

 

 

Adresa

Jáchymovská 385
460 10 Liberec

 

 

Telefon

485 151398
485 152793

 

 

Email

skt@sktlib.cz