O společnosti

Liberecký institutt pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.

Jáchymovská 385
46010 Liberec 10
IĆO: 28665180

Společnost používá zkrácený název LIPPP

Č. bankovní účtu : 3408662001/5500 Raiffeisen bank
Telefon: 485 151398
Email: skt@sktlib.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložce číslo 240

Datum zápisu: 27.6.2008

 

Zakladatel – MUDr. Jan Poněšický

Správní rada pracuje ve složení:

MUDr. Dagmar Nováková – Ryšánková – předseda
Petra Šrámová – člen
Jan Malý – člen

 

 

Dozorčí rada ve složení:

Ing. Hana Kratochvílová – předseda
Mgr. Pavlína Vedralová – člen
Bc. Martin Halama - člen

 

 

Ředitelem společnosti byl jmenován:

Mgr. Jan Knop
Sekretářka: Radka Menclová

 

 

Hlavní náplní společnosti je:
  • organizace konferencí a seminářů
  • provádění psychoterapeutických kurzů a výcviků
  • zprostředkování a organizace stáží

 

 

Doplňkovou činností je:
  • pořádání odborných kurů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
  • lektorské činnosti– ŽL evi.č. 350506-232243
  • výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů – ŽL evi.č.350506-232245

 

Aktuality

Ze dne: 06/09/2023


Stálé změny v současném světě nás nutí se přizpůsobovat. Zde můžete sledovat důležité novinky.

 


V roce 2024 plánujeme zahájení dalšího běhu Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

Budeme žádat o certifikaci programu dle nového Certifikačního řádu ČAP odpovídajícího požadavkům EAP a o schválení IPVZ pro zdravotnictví.

Lektorský tým:

PhDr. Zdeňka Průchová

MUDr. Jindra Friedrichová

MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.

MUDr. Aleš Fürst

 


Kurz Terapie partnerského vztahu -

další běh Kurzu zahájíme na podzim 2023

a to 4. - 6. 10. 2023

další setkání je naplánovaáno na 8. - 10.11. 2023

Máte-li zájem se kurzu účastnit, napište paní Menclové.

termíny pro rok 2024 jsou již uvedeny zde na webu

aktuálně jsou volná dvě místa

nicméně změny se dějí neustále.

ještě stále se může stát, že vás do kurzu zaařadíme.

 

 


Další běh

Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích

už otvírat nebudeme.