O společnosti

Liberecký institutt pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.

Jáchymovská 385
46010 Liberec 10
IĆO: 28665180

Společnost používá zkrácený název LIPPP

Č. bankovní účtu : 3408662001/5500 Raiffeisen bank
Telefon: 485 151398
Email: skt@sktlib.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v rejstříku obecně prospěšných společností v oddíle O, vložce číslo 240

Datum zápisu: 27.6.2008

 

Zakladatel – MUDr. Jan Poněšický

Správní rada pracuje ve složení:

MUDr. Dagmar Nováková – Ryšánková – předseda
Petra Šrámová – člen
Jan Malý – člen

 

 

Dozorčí rada ve složení:

Ing. Hana Kratochvílová – předseda
Mgr. Pavlína Vedralová – člen
Bc. Martin Halama - člen

 

 

Ředitelem společnosti byl jmenován:

Mgr. Jan Knop
Sekretářka: Radka Menclová

 

 

Hlavní náplní společnosti je:
  • organizace konferencí a seminářů
  • provádění psychoterapeutických kurzů a výcviků
  • zprostředkování a organizace stáží

 

 

Doplňkovou činností je:
  • pořádání odborných kurů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
  • lektorské činnosti– ŽL evi.č. 350506-232243
  • výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů – ŽL evi.č.350506-232245

 

Aktuality

Ze dne: 03/05/2023


Stálé změny v současném světě nás nutí se přizpůsobovat. Zde můžete sledovat důležité novinky.

 


V roce 2024 plánujeme zahájení dalšího běhu Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

Budeme žádat o certifikaci programu dle nového Certifikačního řádu ČAP odpovídajícího požadavkům EAP a o schválení IPVZ pro zdravotnictví.

Lektorský tým:

PhDr. Zdeňka Průchová

MUDr. Jindra Friedrichová

MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.

MUDr. Aleš Fürst

 


Kurz Terapie partnerského vztahu -

Sedmý běh

jsme zahájili 17.10.2022

pokud bude zájem, další běh zahájíme na podzim 2023

a to 4. - 6. 10. 2023

další setkání je naplánovaáno na 8. - 10.11. 2023

Máte-li zájem se kurzu účastnit, napište paní Menclové.

termíny pro rok 2024 jsou již uvedeny zde na webu

 

 

 


Nový běh

Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích

jsme otevřeli 2. září 2021.

Další běh už pravděpodobně otvírat nebudeme.