Mgr. Jan Knop

klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut, gestaltterapeut, supervizor rodinné terapie a gestalt terapie

Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci

Vzdělání: FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, postgraduální studium pro pracovníky MPP, absolvent výcviku ve skupinové terapii SUR, výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (Belgie - Norsko), kurz ericksonovské hypnoterapie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, specializační postgraduální studium Dílmart I, postgraduální program GT, supervizní výcvik v GT přístupu.

Organizace: člen ČPS ČLS JEP, člen AKP, člen SOFT (člen odborné rady), člen Společnosti pro psychosomatiku ČLS JEP, člen EAGT

Odborná praxe: Od r. 1980 do r.2000 v manželském a rodinném poradenství, od r. 1990 ve zdravotnictví, člen týmu SKT Liberec www.sktlib.cz

Lektorská praxe: Dílmart II (1992-94); vedoucí výcvikové skupiny v programu INTEGRA (1993-96); lektor výcviku PVŠPS (2001-2005), pět cyklů komplexního výcviku v RT (1997-2021), garant a lektor Dvouletého výcviku v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (od roku 2000 - dosud). Rozvoj profesionální kompetence (1997-99), lektor výcviku v gestalt terapii od r.1997 do 2015; lektor a garant Kurzu terapie partnerského vztahu (od 2010 - dosud, pět cyklů); lektor tohoto kurzu na Slovensku (2018 - 19); odborný garant a výcvikový lektor Komplexního programu vzdělávání v psychoterapie (2008-12; 2013-17 a od 2018)

E-mail: knop@sktlib.cz