Seminář dle přání zadavatele

Odbornými garanty jsou MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Jan Knop

Institut nabízí jiným organizacím či jednotlivcům možnost si objednat organizační nebo/i obsahové zajištění určitého semináře. Konkrétní podoba takového semináře, (tj. především obsah a lektoři) je věcí vyjednávání mezi objednavatelem a Institutem, stejně tak i cena, za kterou Institut seminář zajistí.

V případě zájmu kontaktujte paní sekretářku  Radku Menclovu.