Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup.


Program probíhá od roku 2018

a je schválen ČPtS pro práci ve zdravotnictví

a certifikován ČAP.

 

 

 • Program celkem je plánován na 790 výcvikových hodin
 • Ročně zorganizujeme cca 130 hodin výcvikového a vzdělávacího procesu
 • První tři roky je položen důraz na osobní zkušenost frekventanta (vlastní psychoterapie ve skupině). Frekventanti se sejdou scházet třikrát ročně na 5 denních pracovních setkáních (pondělí až pátek). V nich bude probíhat skupinová terapie a "práce s tělem" a dílny s nácvikem dovedností psychoterapeuta  zejména pro individuální psychoterapii. Ve 4. a 5. roce pak intenzita "sebezkušenosti" bude ubývat.
 • Od 3. roku výcviku se budou studenti seznamovat s teoretickými tématy, ta s nimi budou probírat přední odborníci z psychoterapeutické obce.
 • V průběhu výcviku (optimálně v jeho poslední třetině či v závěru presenční části) budeme mít frekventanta k tomu, by absolvoval 30 hodin individuální terapie u psychoterapeuta dle svého výběru.
 • Po absolvování této první "presenční" části (690 hodin) frekventant obdrží potvrzení.
 • Povolené absence stanovujeme takto: 80 hodin absence u osobní zkušenosti a nácviku dovedností, 30 hodin u teorie, tedy student musí naplnit penzum 560 hodin účasti. 30 hodin individuální terapie ani následných 100 hodin supervize nelze krátit.
 • Rozvrh hodin plánujeme takto:
 • sebezkušenostnácvik dovednostíteorie
  1.rok 110 20 0
  2.rok 100 30 0
  3.rok 80 20 30
  4.rok 75 20 50
  5.rok 65 20 50
  individuální terapie 30 (v závěru výcviku u psychoterapeuta dle vlastní volby)
  celkem 460 100 130
 • Setkávání výcvikových terapeutických skupin (sebezkušenost a nácvik dovedností) probíhá v Mnichově Hradišti případně v Liberci či jeho okolí. Víkendy s teorií pak probíhají v Praze.
 • Po presenční části výcviku bude následovat během cca 3 let 100 hodin supervize, na závěr pak obhajoba závěrečné práce.
 • Na základě zdárného absolvování obou částí vzdělávání pak frekventant obdrží Certifikát o úspěšném zakončení vzdělávacího programu.
 • Odborní garanti programu: Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová
 • Lektoři výcviku: Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová, MUDr. Aleš Fürst, MUDr. Jindra Friedrichová.
 • Lektoři části teoretické: PhDr. Jiří Jakubů, PhDr. Martin Hajný,  Doc. Karel Balcar, MUDr. Helena Fišerová, MUDr. et PhDr. Jan Poněšický, Doc. Jiří .Šimek, MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Elena Křivková, PhDr. Jan Holeyšovský, Mgr. K. Durecová, MUDr. Jaromír Kabát

Ve výcviku pracujeme v tomto základním týmu lektorů:
Marie ZemanováJindra FriedrichováAleš FürstJan Knop.

Chystáme další běh výcviku od roku 2024 v novém lektorském složení a s inovovaným programem, který již bude odpovídat podmínkám nového Certifikačního řádu ČAP a tedy i požadavkům EAP. Zatím sestavujeme lektorský tým, který povedou Jindra FriedrichováAleš Fürst, zatímco Marie Zemanová a Jan Knop odcházejí do "výcvikového důchodu".

Máte-li o výcvik zájem napište paní Menclové.
Další informace naleznete na stránce Komplexní PT 2024.


nahoru >>
akce >>

Termíny v roce 2023 jsou tyto

16. - 20.1.

15. - 19.5.

11. - 15.9.

Všechna setkání se uskuteční v Mnichově Hradišti

 

Termíny teorie v Praze:

17. - 18.3. 2023

2. - 3.6. 2023