Kurz práce s tělem - "i tělo jsem já"

Lektoři: Hana Knopová, Jan Knop, Monika Bečvářová

V listopadu 2018 jsme zahájili další běh tohoto kurzu, ukončen bude v dubnu 2019

Kurz jsme realizovali již dvakrát: od podzimu 2014 do jara 2015 a od konce roku 2016 do jara 2017.

Kurz má za cíl poskytnout účastníkovi možnost hlubšího uvědomění sebe skrze tělo a tělesné prožívání. Toto uvědomění má především účastníka obohatit, poskytne mu i techniky pro další práci se sebou a také nepřímo pro zlepšení své práce s druhými lidmi. Tento kurz není výukou technik.

Kurz vychází z principů: shiatsu, biodynamiky, bioenergetiky, do-in, vývojových vzorců Labanovy analýzy, gestalt přístupu, celostního přístupu.

Kurz je určen jak pro pracovníky v oblasti pomáhajících profesí, ale zejména pro každého, kdo se chce dostat blíže ke svému tělesnému prožívání, tedy i k sobě.

Základní témata a okruhy:
-          uvědomování sebe především skrze tělo
-          dýchání a jeho význam
-          techniky mentálně hygienické
-          dynamická cvičení
-          relaxace
-          sexuální tělo: ženství a mužství
-          přijímání vlastního těla
-          hranice kontaktu
-          dotýkání sebe, doteky druhých
-          tělo v prostoru – ve světě
-          uvědomění si své jedinečnosti
-          podpora celistvosti.

Kurz bude probíhat ve 4 setkáních po 20ti výcvikových hodinách (celkem 80 hodin).

Pracovat budeme v uzavřené malé skupině ve velikosti optimálně okolo 10ti osob.

Termíny dalšího kurzu jsou již stanoveny, jsou uvedeny ve vedlejším sloupci.

Setkání budou probíhat od čtvrtka odpoledne (16.30) do soboty (max.14.30) a to v prostorách k tomu pronajatých v Mnichově Hradišti, kde bude zajištěno pro účastníky i ubytování.

Cena kurzu je předběžně stanovena na cca 15.000 Kč, je možné rozložení platby i na 5 měsíčních splátek.

V případě zájmu kontaktujte paní sekretářku  Radku Menclovou
Pokud byste se chtěli o kurzu dozvědět více, můžeme vám poskytnout kontakty na něktré účastníky kurzu již proběhlých, většina z nich s tím souhlasí.

 

termíny

další kurz započal

na konci roku 2018

 

vždy v Mnichově Hradišti a

vždy čtvrtek až sobota

 

28.2. - 2.3.

4. - 6.4.

 

 

V případě dostatečného zájmu

započneme další kurz 19. - 21.11. 2020