Akce

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém orientovaný s důrazem na celostní - psychosomatický přístup

Od května 2018 dosud probíhá aktuální běh.
V roce 2024 plánujeme otevřít další běh inovovaného programu v novém lektorském složení. Program povedou PhDr. Zdeňka Průchová, MUDr. Jindra Friedrichová, MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D. a MUDr. Aleš Fürst.

Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích
Odborným garantem a lektorem výcviku je Mgr.Jan Knop; lektorka Mgr. M.Zemanová

Kurz terapie partnerského vztahu
Odborným garantem je Mgr.Jan Knop; lektory jsou Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová

Kurz práce s tělem - "i tělo jsem já"
lektoři: Mgr.Jan Knop a Hana Knopová

Časová osa
Odbornými garanty jsou MUDr. V.Chvála a PhDr. Ludmila Trapková

Supervize v oblasti psychoterapie a psychosomatiky
Odbornými garanty jsou MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Jan Knop

Seminář dle přání zadavatele

Odbornými garanty jsou MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Jan Knop

Harmonogram kurzů pro rok 2016

Akce Lirtapsu

Akce Instit. rozv. dov.