Akce

Komplexní vzdělávací program v psychoterapii
- dynamicky orientovaný s důrazem na celostní - psychosomatický přístup
Další běh plánujeme otevřít v květnu 2018. Odborní garanti a letkoři: Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová; lektoři: MUDr. Aleš Fürst, MUDr. Jindra Friedrichová

Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích
Odborným garantem a lektorem výcviku je Mgr.Jan Knop; lektorka Mgr. M.Zemanová

Kurz terapie partnerského vztahu
Odborným garantem je Mgr.Jan Knop; lektory jsou Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová

Kurz práce s tělem - "i tělo jsem já"
lektoři: Mgr.Jan Knop a Hana Knopová

Časová osa
Odbornými garanty jsou MUDr. V.Chvála a PhDr. Ludmila Trapková

Supervize v oblasti psychoterapie a psychosomatiky
Odbornými garanty jsou MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Jan Knop

Seminář dle přání zadavatele

Odbornými garanty jsou MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Jan Knop

Harmonogram kurzů pro rok 2016

Akce Lirtapsu

Akce Instit. rozv. dov.