Komplexní vzdělávací program v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní - psychosomatický přístup.

 

Po skončení Jana Knopa a Marie Zemanové připravujeme další běh inovovaného výcvikového programu.

Lektorský tým tvoří PhDr. Zdeňka Průchová, MUDr. Jindra Friedrichová, MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.MUDr. Aleš Fürst.

Odbornými garanty programu jsou MUDr. Jindra Friedrichová (pro oblast zdravotnictví) a MUDr. Aleš Fürst (pro ČAP).

Jde opět o malou komunitu dvou skupin po 12-13 účastnících. Hlavními součástmi výcviku jsou sebezkušenost v malé skupině a v komunitě, práce s tělem, nácvik dovedností individuální a skupinové psychoterapie, teorie, práce v peer skupinách, intervize a supervize. Detailní podobu projektu výcviku, který bude odpovídat požadavkům nového Certifikačního řádu ČAP, včetně časového plánu a ceny zveřejníme zde v průběhu letošního roku.

Výběr účastníků výcviku je již ukončen, výcvik zahajujeme v lednu 2024 (viz boční sloupec Důležité termíny).

výcvik je certifikován jak u ČAP tak u IPVZ pro práci ve zdravotnictví.

Podrobné informace naleznete na samostatném WEBU VÝVCIKU.

 

Důležité termíny:

Úvodní setkání 29.1.-2.2.2024, Mnichovo Hradiště.

Druhé setkání 3.-7.6.2024, Mnichovo Hradiště.

Třetí setkání 7.-11.10.2024, Mnichovo Hradiště.

WEB VÝCVIKU