Mgr. Marie Zemanová

vzděláním původně zdravotní sestra, studium psychologie na FF UK ukončila v r. 1993.
atestace z klinické psychologie; dokončené vzdělání v psychoterapii.

Registrovaný klinický psycholog a psychoanalytický terapeut; dlouholetá zkušenost v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými, certifikovaný supervizor ČIS

Kromě individuální, skupinové psychoterapie působí též v oblasti párové terapie a psychoterapie onkologických a jinak vážně somaticky nemocných pacientů, dále v terapii zaměřené na trauma způsobené ztrátou blízké osoby a osob sexuálně zneužívaných.

Klinická praxe: Jako zdravotní sestra ve zdravotnických zařízeních (1975 – 93); psycholog ve FN Král.Vinohrady (1993-2016) a ve FTN Praha 4 – Onkologické odd. (1994 – 1995); Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Praha (1995 – 2001), od roku 1993 až dosud externě ve Středisku komplexní terapie v Liberci; od 2001 soukromá psychoterapeutická praxe v Praze.

Lektorská a výcviková činnost: vedení výcvikové skupiny terapie zdravotně postižených pro studenty sociálně právní akademie (1994), vedoucí skupiny ve výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (1997 – 2000), lektorka – vedoucí skupiny v pětiletém psychoterapeutickém výcviku (2001 – 05)  pořádaném VIAP – PVŠPS; lektorka programu Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pomáhající profese od 2004 dosud; lektorka  Kurzu terapie partnerského vztahu (pět cyklů od 2010 dosud); lektorka tohoto kurzu na Slovensku (2018 - 19); odborná garantka a výcviková lektorka Komplexního programu vzdělávání v psychoterapie (2008-12 a 2013-17 a od 2018)

Dále: Semináře pro lékaře a zdravotní sestry zaměřené na psychoterapii v onkologii a semináře pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Přednášková činnost pro 1. a 3. lékařskou fakultu UK, pro IPVZ a pro FFUK.