GDPR

Na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění zpracovávat osobní údaje účastníků vzdělávacích programů v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679. Údaje slouží pro vzájemnou komunikaci a pouze pro potřebu společnosti. Ochrana a bezpečnost osobních údajů před zneužitím je zajištěna vnitřními organizačně –technickými opatřeními a odpovědní zaměstnanci byli poučeni o ochraně osobních údajů. S osobními údaji nebude po dobu nijak nedovoleně nakládáno.