MUDr. Aleš Fürst

Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce 1993, atestace z psychiatrie II.stupně, zvláštní odborná způsobilost v oboru psychosomatika, Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) psychoterapii, supervizní výcvik ČIS.

Praxe: 1993- 95 interní odd. Nemocnice Liberec, 1995- 97 farmaceutický zástupce, 1997- 2001 psychiatrické odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá praxe psychiatrická a psychoterapeutická v Jablonci nad Nisou. Supervizor ČIS.

Lektorská činnost: dlouholetý výcvikový lektor LIPPP a LIRTAPS

2019-2022 člen Odborné rady ČAP

furst.jpg (140×200)