MUDr. Aleš Fürst

Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce 1993, atestace z psychiatrie II.stupně, Základní kurs neverbálních technik (Vodňanská, Lucká, Albrich), Specializovaný kurz neverbálních technik orientovaný na práci s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), výcvik v PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) psychoterapii

Praxe: 1993- 95 interní odd. Nemocnice Liberec, 1995- 97 farmaceutický zástupce firmy Eli Lilly, 1997- 01 psychiatrické odd. Nemocnice Liberec, 1997-2001 terapeut v Terapeutickém středisku pro rodinu a mezilidské vztahy OÚSS v Liberci, od r. 2001 člen týmu SKT Liberec a zároveň soukromá praxe psychiatrická a psychoterapeutická v Jablonci nad Nisou.

Lektorská činnost: výcvikový lektor v programu Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích; výcvikový lektor v komplexním výcviku v RT (od roku 2009 do 2021), výcvikový lektor v Komplexním programu vzdělávání v psychoterapii v psychodynamickém směru 2013 - 2017 a nyní od 2018.