MUDr. et PhDr. Jan Poněšický

Publikace :

Etické aspekty psychosomatických onemocnění. Psychoanalytický sborník č. 2, 3/1991,
str.15 - 22. Psychoanalytické nakladatalství J. Kocourek, Praha.

Psychoterapie a etika. Psychoanalytický sborník č. 2, IV/1992, str. 7 – 10. Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, Praha.

Léčebná problematika u psychosomatických onemocnění. Praktický lékař 74/12, 1994, str. 587 - 588. Avicenum, Praha.

Supervise v psychoterapii. Editor Eis, Z.: Supervise, str. 75 – 78. PPI Palata, 1995.

Skupinová psychodynamika a psychoterapie. Psychoterapie IV, Sborník přednášek, str. 100 – 116. Triton, Praha, 1995.

Dynamika a struktura psychosomatických onemocnění. Psychoterapie II, Sborník přednášek, str. 101 – 143. Triton, Praha, 1997.

Láska a psychoterapie. Psychoterapie II, Sborník přednášek, str.258 – 261. Triton, 1997.

Psychodynamika psychosomatických onemocnění – anorexia nervosa. Psychoterapie III, Sborník přednášek, str. 105 – 115. Triton, Praha, 1997.

Psychosomatické kasuistiky. Psychoterapie III, Sborník přednášek, str.116 – 124. Triton, Praha 1997.

Třívrstvový model skupinové psychoterapie. Psychoterapie V, Sborník přednášek, str.33 – 46. Triton, Praha, 1998.

Teorie a klinický význam úzkosti. Psychoterapie V, Sborník přednášek, str. 113 – 127. Triton, Praha, 1998.

Slepá místa v psychoterapii. Psychoterapie VI, Sborník přednášek, str.15 – 19.  Triton, Praha, 1998.

Asthma z hlediska psychosomatiky a psychoterapie. Asthma Bronchiale, str. 57 – 60. Litomyšl, 2002.

Psychosomatika. Kolektiv autorů: Bolesti zad II, str. 35 – 38. Triton, Praha, 2003.

Psychosomatika. Kolektiv autorů: Když srdce stůně, str. 7 – 15. Triton, Praha 2003.

Psychosomatika asthmatu. Kolektiv autorů: Povídání o asthmatu, str.7-10. Triton,Praha 2003.

Bolesti zad v psychosomatickém přístupu. Hnízdil J., Šavlík J., Beránková B.: Bolesti zad, str. 9 – 18. Triton, Praha, 2005.

Psychosomatické suplementum. Zdravotnické noviny 20/2005, str. 12 – 16. Praha.

Psychosomatika – teorie a praxe. Psychoterapeutické sešity 1, III/2002, str.12 – 14. Praha.

Postmoderní společnost a krise autority. Kolektiv: Risikové chování dospívajících a jeho

Prevence, str. 13 – 18. CEVAP, Praha, 2006.

Psychoanalytické modely v psychosomatice. Růžička, J. (ed.): Psychosomatický přístup k člověku, str. 49 – 66. Triton, Praha 2006.

Některá úskalí psychoterapie psychosomatických poruch. Růžička J. (ed.): Psychosomatický přístup k člověku, str. 67 – 71. Triton, Praha 2006.

Psychologie a psychoterapie anorexie a bulimie. Růžička J. (ed.): Psychosomatický přístup  K člověku, str. 72 – 85. Triton, Praha 2006.

Arteterapie u strukturálních poruch osobnosti. Arteterapie 13/2007, str. 3 – 5. Mšené Lázně.

Psychosomatika bolesti. Rozšířená verse přednášky na psychosomatické konferenci LF MU, Brno 7.12.07, vyšla ve třetím čísle 2008 „Praktického lékaře“.

Společenský vývoj, osobnost, identita a psychoterapie. Konfrontace 4/1999, str. 20 – 23.

Psychosomatika, bulimia a anorexia nervosa I. Konfrontace 1/2001, str. 6 – 11.

Psychosomatika, bulimia a anorexia nervosa II. Konfrontace 2/2001, str. 65 – 69.

O toleranci v psychoterapii. Konfrontace 4/2001, str. 205 – 206.

Asthma bronchiale z hlediska psychsomatiky a psychoterapie. Konfrontace 2/2002, str. 91 – 92.

Diskuse nad psychosomatickým přístupem. Konfrontace 1/2003, str. 5 – 6.

Tělo a tělesnost v psychoterapii. Konfrontace 4/2003, str. 185 – 187.

Jde o zkušenosti. Konfrontace 1/2004, str. 5 – 7.

Expertní a neexpertní psychoterapie. Konfrontace 4/2004, str. 238 – 240.

Balintovské skupiny a supervise – srovnání. Konfrontace 1/2005, str. 96 – 98.

Expertní a neexpertní v psychoanalýze. Konfrontace 2/2005, str. 128 – 129.

Psychoterapie : mezioborová věda (a umění) sui generis. Konfrontace 4/2005, str 263-266.

Psychoanalýza, daseinsanalýza a antropologický versus fenomenologický přístup. Psychoterapie 1/2007, str. 34 – 41.

(Psychoterapeutický časopis Konfrontace, od r. 2007 přejmenovaný na Psychoterapie, vydává nakladatelství ATD Hradec Králové, editor Doc.Dr.Z. Vybíral, PhD.)

Zásady psychoterapeutického přístupu - cyklus 5 článků v časopise pro psychosomatiku Psych@som, Lirtaps, Liberec, editor Prim.Mudr. V. Chvála, PhD.:

Basální vztah mezi pacientem a terapeutem. 3/2003, str. 35 – 36.

Práce na vztahu a přenosová neurosa. 4/2003, str. 35 – 36.

Iniciální scénické chování. 1/2004, str. 40 – 42.

Strach z psychoterapie. 2/2004, str.80 – 82.

Zásady psychotherapeutického přístupu u psychosomatických pacientů. 2/2004,str. 123 – 125.

 

Další publikace v časopise Psych@som, Lirtaps, PPI Liberec :

Srovnání fenomenologicky-antropologického versus psychoanalytického a vývojově-psychologického pojetí psychosomatiky a psychoterapie. 1/III/2005, str. 6 – 14.

K psychosomatice výkonu. 3-4/III/2005, str. 91 – 94.

Genderová závist a identita. 6/III/2005, str. 217 – 222.

Psychosomatika, psychoterapie a neuropsychologie. 2/IV/2006, str. 70 – 76.

Psychosomatika, psychoanalýza, postmoderna a umění. 1/VI/2008, str. 4 – 7.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny – cyklus 12 článků v časopise Psych@som,Lirtaps, PPI Liberec :

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část I. 5/IV/2006, str. 178 – 180.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část II. 6/IV/2006, str. 181 – 183.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část III. 1/I/2007, str. 10 – 12.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Neobvyklý případ. 2/V/2007, str. 41 – 44.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Je mi líto. 3/V/2007, str. 103 – 105.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Nespravedlivý svět. 4/V/2007, str. 142-144.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Kdo je vítěz a kdo poražený ? 5/V/2007, str. 185 – 187.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Narcistické spojenctví. 6/V/2007, str.240-2.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Psychosomatika kůže. 1/VI/2008, str. 26-28

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Balintovské skupiny a supervise – srovnáni. 2/VI72008

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Interakce s pacientem i se skupinou. 2/6/2008, str. 77 - 80

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Kámen v žaludku, 3/6/2008, str. 126-128

 

Zahraniční publikace :

Der psychosomatische Patient und sein Arzt. Balint Journal 1/2003, s. 16 – 18. Thieme, Stuttgart.

Ost – West – Verhältnis aus psychoanalytischer Sicht. Forum der Psychoanalyse 4/2005, s. 380 – 386. Springer, Heidelberg.

Die Macht-, Angst- und Ohnmachtsaspekte in Beziehungen und Analysen. In: Springer A., Gerlach A., Schlösser A-M.: Macht und Ohnmacht, s. 257 – 267. Psychosozial Verlag, Gießen, 2005.

Poruchy osobnosti a jejich strukturální a funkční aspekt. Psychiatria 12/4/2005, s. 184-187. SAP, Bratislava, 2005.

Balint-Gruppenarbeit und die Theorie der therapeutischen Veränderung. Balint Journal 3/2006, s. 100 – 103, Thieme, Stuttgart.

Persönlichkeitsstörungen : Struktur- oder Funktionsstörungen ? In: Springer A., Gerlach A., Schlösser A-M.: Störungen der Persönlichkeit, s. 341 – 350. Psychosozial Verlag. Gießen,  2006.

Psychoterapie, imaginace, neuropsychologie a intersubjektivita. Doplněná verse přednášky na mezinárodním kongresu KIP , Praha 7 – 10.5.07. Psychiatria, Psychoterapie, Psychosomatika 14/4/2007, s. 179-184. SAP, Bratislava.

Obecné principy a chyby v psychoterapii. Doplněná verse přednášky na česko-slovenské  psychoterapeutické konferenci , Luhačovice 17 – 20.10. 2007.

Psychiatria, Psychoterapia, Psychosomatika 14/4/2007, s. 196-198. SAP, Bratislava.

 

Knižní publikace :

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, 109 stran. Triton, Praha, 2002.

Úvod do moderní psychoanalýzy, 172 stran. Triton, Praha, 2003.

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, 208 stran. Druhé vydání, Triton, Praha, 2004.

Fenomen ženství a mužství. Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy, 153 stran. Druhé vydání, Triton, Praha 2004.

Agrese, násilí a psychologie moci, 155 stran. Triton, Praha 2005.

Ćlověk a jeho postavení ve světě. Filosofické otázky – psychologické odpovědi, 172 stran. Triton, Praha 2006.

 

Připravované publikace :

Příčiny a druhy agrese a její zvládání. Doplněná verse přednášky na konferenci o domácím násilí, Bratislava 28 – 29.11.07, vyjde v časopise „Psychoterapie“ 2/2008.

Otázka ženské a mužské genderové identity. Zasláno do redakce časopisu „Analogon“.

Neuropsychologie, psychopatologie a psychoterapie. Rozšířená verse přednášky na

Psychiatrické klinice KU Praha 6,2,2008, zasláno k uveřejneni do redakce  časopisu „Československá psychologie“.

Neuropsychologická teorie změny v psychoterapii. Upravená verse liberecké přednášky na  12. psychosomatické konferenci 2008. Vyjde ve slovenském časopise Psychiatria, psychoterapia a psychosomatika 15/4/2008.

nahoru >>
Jan Poněšický >>