MUDr. Jindra Friedrichová

Lékařka, specializace psychiatrie a psychoterapie.

Má dlouholetou zkušenost s individuální a skupinovou psychoterapií.

Pracoviště: * Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, Liberec 10, tel. 485 15 13 98, členka týmu od r. 1995.   * Souběžně: Psychiatrická ambulance se zaměřením na psychoterapii a psychosomatiku, pracoviště Jablonec nad Nisou, Sokolí 1595/4, tel. 736 105 209.

Vzdělání: 1. LF UK Praha, obor všeobecné lékařství, promoce v r. 1993, atestace z psychiatrie 1. stupně. Výcvik v dynamicky orientované psychoterapii a jeden ročník výcviku v rodinné terapii. Funkční specializace v systematické psychoterapii, osvědčení IPVZ v oboru psychosomatická medicína.

Praxe: 1993-1994 Psychiatrické odd. Masarykovy nem. Ústí n. Labem, 1995 PL Havlíčkův Brod, Fokus My-klub Liberec.

Lektorská činnost: výcviková lektorka v Komplexním programu vzdělávání v psychoterapii v psychodynamickém směru 2013 - 2017 a od 2018 dosud.

E-mail: info@psychamb.cz

MUDr. Jindra Friedrichová