Kurz terapie partnerského vztahu

Odborná garance: Mgr.Jan Knop

Lektoři: Mgr. Jan Knop a Mgr.Marie Zemanová

Kurz akreditovala odborná rada SOFT jako další vzdělávací program pro rodinné terapeuty.

Kurz si klade za cíl ukázat a propracovávat specifika terapeutické práce s partnerským vztahem a zvýšit profesionální kompetenci účastníka v této specifické oblasti.

Kurz vychází z teoretických principů Gestalt terapie s využitím jazyka této školy. Tato teorie je doplněna o poznatky jiných terapeutických škol (zejména rodinné terapie a školy psychoanalytické), tak aby ve svém celku poskytla dobrý základ pro práci s partnerským vztahem.

Kurz je zaměřen především na praktické nácviky, získávaní zkušeností a dovednostní, teorie dostanete poměrně málo.

Kurz je určen pro ty, kteří se při své práci setkávají s párovou terapií, či na tomto poli teprve začínají pracovat a chtějí rozvíjet své profesní dovednosti a více rozumět tomu, co činí, a co se při terapii partnerského vztahu děje.

Základní témata:

-          subjektivní paradigmata terapeuta – poradce coby významné komponenty terapeutické práce s     partnerským vztahem

-          partnerský vztah jako systém (interakce, komunikace, výměny, sexualita)

-          terapeutická práce s partnerským vztahem, rozvoj a kultivace dovedností  poradce - terapeuta

-          supervize práce s partnerským vztahem

Setkání se uskutečňují v Mnichově Hradišti (v zařízení Fokusu) a to středy odpoledne (od 16.30) do pátku (max. do 15 hod). Ubytování je zajištěno v místě konání kurzu.

Pánujeme otevřít další běh na podzim 2021.

Cena celého kurzu je do 18 000,- Kč.

Kurz proběhne v 5ti setkáních od října 2021 do poloviny roku 2022 po 22 výcvikových hodinách (celkem 110 hodin).

Termín prvního setkání plánujeme na 14. - 16 . 10.2021

Termíny setkání jsou uvedeny ve vedlejším sloupci.

Aktuálně je tento běh Kurzu již naplněn.

Dle našich zkušeností nejsou náhradníci bez šance.

Zájemci o účast v dalším běhu Kurzu, který plánujeme zahájit na podzim 2022.

Můžete kontaktovat pí. Menclovou: menclova@lirtaps.cz.

 

v roce 2022:

15. - 17.6. Želiv - na Kocandě

 

všechna další setkání SNAD proběhnou v Mnichově Hradišti

 

V případě dostatečného zájmu o tento kurz,

otevřeme další běh na podzim 2022

pravděpodobně 17. - 19.10. a 30.11. - 2.12.;

v roce 2023 předběžně 25. - 27.1.; 15. - 17.3. a 10. - 12.5.