Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí právě v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktualizace

Ze dne: 26/03/2017


V lednu 2018 chceme otevřít třetí běh čtyřdílného kurzu práce s tělem - "... i tělo jsem já".

Zájemci kontaktujte paní Menclovou.


Kurz Terapie partnerského vztahu -  čtvrtý běh kurzu byl zahájen v říjnu 2016.

Další běh kurzu chceme otevřít v listopadu 2018

 

V květnnu 2018 chceme otevřít další běh téměř pětiletého Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii. Zájemci hlaste se paní Menclové: menclova@lirtaps.cz.