Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí právě v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu zkušené odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktualizace

Ze dne: 17/10/2016


V listopadu 2016 otvíráme druhý běh čtyřdílného kurzu práce s tělem - "já jsem taky tělo". Přijímáme již jen náhradníky.

Kurz Terapie partnerského vztahu -  čtvrtý běh kurzu bude zahájen v říjnu 2016. Přijímáme přihlášky do kurzu.

V květnnu 2018 chceme otevřít další běh téměř pětiletého Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii. Zájemci hlaste se paní Menclové: menclova@lirtaps.cz.