Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktuality

Ze dne: 09/05/2024


Stálé změny v současném světě nás nutí se přizpůsobovat. Zde můžete sledovat důležité novinky.

 


V roce 2024 jsme již zahájili dalšího běhu Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

Tento výcvik je certifikován dle nového Certifikačního řádu ČAP odpovídajícího požadavkům EAP a o schválen IPVZ pro zdravotnictví.

Lektorský tým:

PhDr. Zdeňka Průchová

MUDr. Jindra Friedrichová

MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.

MUDr. Aleš Fürst

 


Kurz Terapie partnerského vztahu -

další běh Kurzu jsme zahájili 4. - 6. 10. 2023

další dvě setkání již proběhla. pokračujeme v roce 2024

 

plánujeme zahájit další běh tohoto výcviku - kurzu

Máte-li zájem se kurzu účastnit, napište paní Menclové

menclova@lirtaps.cz

termín zahájení je 18. - 20.9.2024

 

v dubnu 2025 chceme uspořádat

Supervizní setkání absolvenů

Kurzu Terapie partnerského vztahu

a to 9. - 11.4.2025

 


Další běh

Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích

již otvírat nebudeme.