Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí právě v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktualizace

Ze dne: 21/8/2018


V říjnu 2018 otevřeme další běh téměř pětiletého sebezkušenostního  Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii. Výběr účastníků je již ukončen.

 

V listopadu 2018 chceme otevřít třetí běh čtyřdílného kurzu práce s tělem - "... i tělo jsem já".

v tuto chvíli přijímáme již jen náhradníky


Kurz Terapie partnerského vztahu -  pátý běh kurzu zahájíme v listopadu 2018, přijímáme již jen náhradnícky

 

V září 2018 otevřeme další běh Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích, ještě je volných pár míst.

 

Kurz terapie partnerského vztahu uskutečníme i na Slovensku:

https://seminare.psycheeduca.sk/index.php/terapia-partnerskeho-vztahu-20181029