Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktuality

Ze dne: 12/01/2023


Stálé změny v současném světě nás nutí se přizpůsobovat. Zde můžete sledovat důležité novinky.

 

V roce 2024 plánujeme zahájení dalšího běhu Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

Program bude certifikovaný dle nového Certifikačního řádu ČAP odpovídajícího požadavkům EAP.

Lektorský tým povedou MUDr. Jindra Friedrichová a MUDr. Aleš Fürst.



Kurz Terapie partnerského vztahu

Sedmý běh

jsme zahájili běh 17.10.2022

pokud bude zájem další běh zahájíme na podzim 2023

máte-li zájem se kurzu účastnit, napište paní Menclové.

 

Nový běh

Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích

jsme otevřeli 2. září 2021.

další běh už pravděpodobně otvírat nebudeme