Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí právě v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktualizace

Ze dne: 12/8/2019


Novinka :

Další běh kurzu práce s tělem - "... i tělo jsem já"

máme možnost otevřít již po Novém roce,

v lednu 202o.

Kurz proběhne během ledna až března 2020.

Více aktuálně na ... i tělo jsem já

 

V říjnu 2018 jsme zahájili další běh téměř pětiletého sebezkušenostního  Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.


Kurz Terapie partnerského vztahu -  pátý běh kurzu jsme zahájili listopadu 2018.

V případě dostatečného zájmu zahájíme další běh na podzim 2020.

 

V září 2018 jsme otevřeli další běh Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Případdný další běh započneme na podzim 2020. Započneme nejspíše 8. - 10.10.2020