Vítejte

Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s. (LIPPP) se sídlem v Liberci byl založen v roce 2008 proto, aby informoval, podporoval a vzdělával širokou odbornou veřejnost pomáhajících profesí právě v oblasti psychoterapie a psychosomatiky.

Zakladatelem Institutu je MUDr. et PhDr. Jan Poněšický.

Institut je mladším sourozencem Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. v Liberci (LIRTAPS), který byl založen v roce 2005. Náš institut navazuje na zkušenosti a program Lirtapsu, oboje pak dále rozvíjí a rozšiřuje.

Institut najímá k realizaci svého poslání a programu odborníky z oblasti psychosomatiky, psychoterapie a dalších blízkých oblastí a to dle zaměření programu.

Institut má své sídlo v objektu Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci. Se všemi žádostmi a dotazy se obracejte na naši sekretářku paní R. Menclovou.

Ředitelem společnosti je Mgr. Jan Knop

Aktualizace

Ze dne: 1/7/2020


Novinka :

v únoru jsme zahájili

kurz práce s tělem - "... i tělo jsem já"

a to 22.2.2020

další kurz bude možná na jaře 2021


Více aktuálně na ... i tělo jsem já

 

V říjnu 2018 jsme zahájili další běh téměř pětiletého sebezkušenostního Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

v budoucnu cca 2023 - 2024 chceme otevřít další tento program. Pracujeme na tom.


Kurz Terapie partnerského vztahu

Šestý běh kurzu je v tuto chvíli naplněn,

a zahájíme

4.11.2020.

 

v případě zájmu zahájíme další běh kurzu na podzim 2022

pokud chcete se dalšího kurzu účastnit, napište paní Menclové.

 

V říjnu 2020 ukončíme další běh Dvouletého výcviku dovedností pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Vládou nařízená karanténa nás nutí, vzhledem ke všem našim závazkům, otevřít případný další běh výcviku na podzim 2021.